tilbake til hovedsiden på saken.no

Orderud-saken

Orderud-saken har blitt navnet på en av de mest omtalte drapssakene i Norge. Natt til pinseaften, 22. mai 1999, ble Kristian Magnus og Marie Orderud, samt deres datter Anne Orderud Paust skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum i Akershus. Følgende personer ble siktet og dømt for medvirkning til trippeldrapet:

 

• Per Kristian Orderud (sønn av Kristian og Marie og Annes bror),

• Veronica Orderud (Pers kone, svigerdatter av Kristian og Marie og Annes svigerinne),

• Kristin Kirkemo (Veronicas søster) og

• Lars Grønnerød (Kristins tidligere kjæreste)

 

Det er ikke kjent hvem som faktisk utførte drapene, og ingen er derfor dømt for dette. Det var en pågående strid mellom Kristian Orderud og Per Orderud om gården, og påtalemyndighetene hevdet at dette var motivet for trippeldrapet. Anne Orderud Paust ble, henholdsvis ti og ni måneder tidligere, utsatt for to attentater, og både hun og hennes foreldre sa da i avhør at den pågående gårdskonflikten kunne være motiv for dette.

 

Vitne Tommy Benjaminsen

Tommy Benjaminsen (født Tommy Karlsen) var et av vitnene i saken. Han var først siktet for falsk forklaring, men siktelsen ble etter nesten to år henlagt av påtalemyndigheten og han slapp straff.

 

Benjaminsen hevdet i avhør at han var sammen med Kristin Kirkemo natt til 22. mai 1999 og at de sammen kjørte ut Aftenposten. Benjaminsen hevdet å ha brukt Kirkemos telefon den aktuelle natten for å ringe vitsetelefoner, og telefonutskrifter bekrefter de oppringningene han refererte til. Hans forklaring ble ikke trodd, og han ble siktet. Politiet mistenkte Benjaminsen for å ha lånt Kirkemos telefon uten at hun selv var med den aktuelle natten.

 

Nes Herredsrett

Dom ble avsagt 22. juni 2001. Ekteparet Orderud og Kirkemo ble dømt til 21 års fengsel for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap. Grønnerød ble dømt til 2,5 års fengsel for uaktsom medvirkning til drap.

 

Eidsivating lagsmannsrett

Saken ble anket; Ekteparet Orderud og Kristin Kirkemo anket skyldspørsmålet etter eget ønske og hevdet de var uskyldig dømt. Grønnerød anket derimot ikke - det meste av hans straff var allerede sonet i varetekt og han ønsket å bli ferdig med saken. Derimot valgte påtalemyndigheten å anke Grønnerøds staffeutmåling fordi den mente at dommen hans var for mild. Behandlingen startet 14. januar 2002. Dom ble avsagt 5. april 2002.

 

Per Orderud ble dømt til 21 års fengel, samt fradømt arveretten til gården. Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel. Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengel.

 

Alle de dømte fikk fradrag for utholdt varetekt.

 

Kirkemo anket til Høyesterett, men denne ble forkastet 20. desember 2002. Hun var den eneste som fikk prøve anken i Høyesterett.

 

Barnålsporet

Blant Kirkemos eiendeler ble det av politiet funnet to furunåler, hhv. på en ullsokk og på en parykk. Sporet har blant annet blitt undersøkt av Planteforsk på Ås.

 

Høsten 2002 bestemte statsadvokaten at nye DNA-undersøkelser av barnålene ikke skulle gjennomføres, og dette ble påklaget av ekteparet Orderud. De krevde at barnålsporet ble gransket, da de mente at disse barnålene kunne stamme fra skogen rundt kårboligen, og at dette kunne svekke Kirkemos alibi for drapsnatten.

 

Harald Olsen klaget på vegne av Foreningen Per og Veronicas venner over at barnålene ikke ble utlevert, men statsadvokaten nektet å imøtekomme dette, og begrunnet det med at bevisene kunne bli ødelagt.

I juli 2004 bestemte riksadvokat Tor-Aksel Busch at politiet skulle avslutte granskningen av barnålsporet. Dette var etter nesten to års saksbehandling. Hans begrunnelse var at ytterligere DNA-undersøkelse hverken ville styrke eller svekke Kirkemos alibi eller rokke ved hennes forklaring om at hun aldri har vært i denne skogen.

 

Riksadvokaten ville heller ikke omgjøre Statsadvokatens beslutning, men åpnet for at Veronica Orderuds forsvarer kunne få barnålene til å få gjennomført egne undersøkelser, dersom de andre domfelte godkjente dette.

 

Foreningen Per og Veronicas venner

Foreningen ble dannet av venner og familie av ekteparet som hele tiden har støttet dem og trodd på deres forklaring om at de er uskyldige. I august 2004 utlovde venneforeningen en dusør på 1 millioner kroner til det tipset som fører til en fullstendig oppklaring av Orderud-saken.

 

To av dem som har uttalt seg på vegne av foreningen, har vært Veronica Orderuds onkel, Bernt Holen og Per Orderuds fetter, Lars Martin Orderud.

Orderud gård [rediger]

 

Per Orderud kjøpte gården inkludert bygninger, tomter og jordbruksarealer for 2,9 millioner kroner i oktober 2004. Mens han er i soning, leies bygningene ut og jorden forpaktes bort.

 

Varsel om gjenopptakelse

Tore Sandberg varslet den 12. mars 2009 at han har nye opplysninger i Orderud-saken. Den 20. mars la han frem deler av en bevismengde han mener kaster nytt lys over saken, og at han på grunnlag av disse forbereder en ny sak for gjenopptakelseskommisjonen. Blant de nye opplysningene er et angivelig kulehull i boligen som ikke tidligere er oppdaget. I tillegg til dette kommer vitner som ikke tidligere er avhørt og en ny teori om at det var Anne Orderud Paust som var målet. Aktoratet i Orderud-saken mener derimot at dette ikke er nok til å få saken tatt opp på nytt.

Tilbake til hovedsiden

Copyright © 2010 Coyo Software Ltd. Drift og vedlikehold av dette nettstedet utføres av Coyo Software Ltd. Egne vilkår gjelder tekst og bilder som ikke er levert av spesifiserte kilder,

se Vilkår for bruk for mer informasjon om kilde, kopirettigheter og vilkår for bruk. Kilde for deler av innholdet på denne side er: Wikipedia og dermed tilgjengelig under GNU Free

Documentation License. Omtalte varemerker, produkter, tjenester o.l. kan være registrerte varemerker eller varemerker eid av andre og tilhører sine respektive eiere.

 

Spørsmål relatert til nettstedet eller annonsering på nettstedet kan rettes til Coyo Software Ltd.

 

Copyright © 2010 Coyo Software Ltd - Med enerett - Vilkår for bruk - Personvernerklæring - Annonser hos oss - Samarbeidspartnere - Kontakt oss

 

ENKELT: på saken.no finner du  informasjon, linker og fakta om de store sakene.

 

Dette nettstedet er laget med GoOnline XP Professional